Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Έγγραφα
188/2019 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εργατών δίμηνης απασχόλησης για ανάγκες καθαριότητας. 782 Kb 17 / 10 / 2019
187/2019 Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 703 Kb 17 / 10 / 2019
186/2019 Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την Επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 704 Kb 17 / 10 / 2019
185/2019 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη. 680 Kb 17 / 10 / 2019
184/2019 Ορισμός μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας. 809 Kb 17 / 10 / 2019
183/2019 Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών οικοπέδων πλησίον της κεντρικής πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης, για την χρησιμοποίηση τους ως χώρους στάθμευσης οχημάτων 800 Kb 17 / 10 / 2019
182/2019 Διάθεση και Ψήφιση Πίστωσης για την απόδοση της στη ΔΕΔΔΗΕ. 743 Kb 17 / 10 / 2019
181/2019 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης 898 Kb 17 / 10 / 2019
180/2019 Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση κτιρίων Δήμου Προσοτσάνης ΣΑΤΑ 2018», συμβατικής δαπάνης 35.136,78 € άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου ΕΔΕΚΑΤ Α.Ε. 767 Kb 17 / 10 / 2019
179/2019 Έγκριση της 4 ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας, Δήμου Προσοτσάνης», συμβατικής δαπάνης 922.692,23€ (με 24% Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας Δ.Ε.ΚΑΤ. Α.Ε. 688 Kb 17 / 10 / 2019
178/2019 Έγκριση μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων σε περιοχές του Δήμου Προσοτσάνης 699 Kb 17 / 10 / 2019
177/2019 Εξουσιοδότηση Ειδικού Ταμία για την κίνηση λογαριασμού διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος (Αρ. Λογ. 1125/26156037). 671 Kb 17 / 10 / 2019
176/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.4039/2012 (ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ). 675 Kb 17 / 10 / 2019
175/2019 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 613 Kb 17 / 10 / 2019
174/2019 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης και προσαρμογή στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019/ΦΕΚ134/9.8.19/Α ́. 847 Kb 17 / 10 / 2019
173/2019 Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης και προσαρμογή στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του νόμου 4623/2019/ΦΕΚ134/9.8.19/Α ́. 930 Kb 17 / 10 / 2019
172/2019 Έγκριση της 52/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Π. με θέμα: «Πρόταση αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.» 819 Kb 17 / 10 / 2019
171/2019 Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (ΚΥΑ 42188/08.07.2018 ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ» 819 Kb 17 / 10 / 2019
170/2019 Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α107/31.07.2017) και την ΚΥΑ 11836/2018(ΦΕΚ Β ́1417/25-04-2018) 917 Kb 17 / 10 / 2019
169/2019 Έγκριση της 13 ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 835 Kb 17 / 10 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.