Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Έγγραφα
001/2019 Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7) 780 Kb 19 / 02 / 2019
002/2019 «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Προσοτσάνης (ΦΕΚ 2444/Β/2-11-2011) για σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθ-μού με τις θέσεις του προσωπικού που υπηρετούν στο Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Προσοτσά 831 Kb 19 / 02 / 2019
003/2019 « Επιπλέον επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την κάλυψη του προϋπολογισμού του έργου του Βρεφικού τμήματος και λοιπών αναγκών για το οικονομικό έτος 2019». 515 Kb 19 / 02 / 2019
004/2019 «Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου για Εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω ΠΣΥΠΟΔΕ σε βάρος του Π.Δ.Ε.» 671 Kb 19 / 02 / 2019
005/2019 «Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής των έργων: 1) «Βελτίωση – Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Πάρκου Μεγάλου Αλεξάνδρου ΔΚ Προσοτσάνης» 2) «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Προσοτσάνης ΣΑΤΑ Προηγούμενων ετών» 3) «Αντικατάστασ 803 Kb 19 / 02 / 2019
006/2019 Τροποποίηση της με αριθμό 251/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών: α) παραλαβής προμηθειών β) παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2019.» 784 Kb 19 / 02 / 2019
007/2019 «Ορισμός - Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2019.» 739 Kb 19 / 02 / 2019
008/2019 «ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems – 911 Kb 19 / 02 / 2019
009/2019 «Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίου 2788α στο αγρόκτημα Περιχώρας». 789 Kb 19 / 02 / 2019
010/2019 « ‘Έγκριση ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση κτιρίων Τ.Κ. Δήμου Προσοτσάνης.» 766 Kb 19 / 02 / 2019
011/2019 «Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019» 844 Kb 19 / 02 / 2019
012/2019 «Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 2/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.» 752 Kb 19 / 02 / 2019
013/2019 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018.» 843 Kb 19 / 02 / 2019
014/2019 « Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα « Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ΄ Τρίμηνο οικ. έτους 2018.» 729 Kb 19 / 02 / 2019
015/2019 «Σύνταξη Πίνακα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.» 739 Kb 19 / 02 / 2019
016/2019 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΜΕ ΘΕΜΑ «1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019.» 772 Kb 19 / 02 / 2019
017/2019 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΙΩΝ/ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ» ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ. 730 Kb 19 / 02 / 2019
018/2019 « Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων α) στα πλαίσια του εορτασμού του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας (9/11-03-2019) β) στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821» και εξειδίκευση εγγεγραμμένων πιστώσεων για 706 Kb 19 / 02 / 2019
019/2019 «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες Υποδομής και Αποκατάστασης για το Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG», συμβατικής δαπάνης 126.120,16 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Γραμμάτη Θ. και ΣΙΑ Ε.Ε. 749 Kb 19 / 02 / 2019
020/2019 «Έγκριση της 2ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 815 Kb 08 / 03 / 2019

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.