Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Έγγραφα
264/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 98,71926 στρ στην Τ.Κ. Πετρούσας (ΑΕΠΖ 67/2016). 192 Kb 05 / 01 / 2017
265/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 99,99474 στρ στην Τ.Κ. Πετρούσας (ΑΕΠΖ 68/2016). 192 Kb 05 / 01 / 2017
266/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 86,29022 στρ στην Τ.Κ. Κοκκινογείων (ΑΕΠΖ 69/2016). 192 Kb 05 / 01 / 2017
267/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 97,81737 στρ στην Τ.Κ. Κοκκινογείων (ΑΕΠΖ 70/2016). 193 Kb 05 / 01 / 2017
268/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 28,56676 στρ στην Τ.Κ. Πύργων (ΑΕΠΖ 71/2016 192 Kb 05 / 01 / 2017
269/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 99,99973στρ(τμήμα) στην Τ.Κ. Πύργων (ΑΕΠΖ 72/2016). 194 Kb 05 / 01 / 2017
270/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 97,87785στρ στην Τ.Κ. Πύργων (ΑΕΠΖ 73/2016 193 Kb 05 / 01 / 2017
271/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 49,54961στρ στην Τ.Κ. Πετρούσας (ΑΕΠΖ 74/2016). 194 Kb 05 / 01 / 2017
272/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 81,92288 στρ στην Τ.Κ. Κοκκινογείων (ΑΕΠΖ 50/2016 191 Kb 05 / 01 / 2017
273/2016 Έγκριση αιτήσεως της κ. Αικατερίνης Χατζησαββίδου για χορήγηση παράτασης ανέγερσης Παραγωγικής Μονάδας Κατασκευής Ειδών Κιγκαλερίας στο 320β αγροτεμάχιο αγροκτήματος Αργυρούπολης 206 Kb 05 / 01 / 2017
274/2016 Έγκριση Μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων 165 Kb 05 / 01 / 2017
275/2016 Δωρεάν Παραχώρηση της χρήσης του τέως κτιρίου του Νηπιαγωγείου Σιταγρών στον Ποντιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Σιταγρών (ΑΔΕΠ 9/2016) 187 Kb 05 / 01 / 2017
276/2016 Γνωμοδότηση για μεταβολές στις σχολικές μονάδες του Δήμου(Πρωτοβάθμιας –Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για το σχολικό έτος 2017-2018 ( ΑΔΕΠ 10/2016) 144 Kb 05 / 01 / 2017
277/2016 Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Προσοτσάνης 170 Kb 05 / 01 / 2017
278/2016 Ορισμός μελών Επιτροπών (Εκποίησης –Αγοράς και Εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης Περιουσίας κ.α.) για το έτος 2017 162 Kb 05 / 01 / 2017
279/2016 Ορισμός μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων για το έτος 2017 244 Kb 05 / 01 / 2017
280/2016 Συγκρότηση Επιτροπών α)Παραλαβής Προμηθειών β) Παραλαβής Αντικειμένου Παροχής Υπηρεσιών(Ν.4412/2016) για το έτος 2017 186 Kb 05 / 01 / 2017
281/2016 Έγκριση Τροποποίησης της υπ ́αριθμ. 285/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου α)ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 2 «Άτομά με ειδικές ανάγκες –Άτομα με αναπηρία (80%) β) ως προς την συμπλήρωση νέων κατηγοριών δικαιούχων μειωμένου τ 185 Kb 05 / 01 / 2017
282/2016 Διαγραφές οφειλών από (καθυστερηματικούς ) χρηματικούς καταλόγους οικ. Έτους 2016 187 Kb 05 / 01 / 2017
283/2016 Έγκριση της υπ ́αριθμ. 27/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΠ με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗΚΕΠ για την οικ. χρήση 1.1.2015- 31.12.2015 175 Kb 05 / 01 / 2017

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.