Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Έγγραφα
244/2016 Α. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου Προσοτσάνης στην πράξη « ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) –ΝΕΑ ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5002212. Β. Ορισμός Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου στο ΚΔΒΜ Δήμου Προσοτσάνης. 213 Kb 25 / 11 / 2016
245/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ( σχετ.132/2016 ΑΟΕ) 240 Kb 25 / 11 / 2016
246/2016 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. 51/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΡΙ « 6 ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016» 241 Kb 25 / 11 / 2016
247/2016 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. 52/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΕΡΙ « ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 » 240 Kb 25 / 11 / 2016
248/2016 « ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟΥ 3.246,66€ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 » 275 Kb 25 / 11 / 2016
249/2016 «« Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της ομάδας 9 « Είδη ιχθυοπωλείου» λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της γενικότερης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τρο 279 Kb 25 / 11 / 2016
250/2016 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 16 ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016 (σχετ. ΑΟΕ 121/2016)» 279 Kb 01 / 12 / 2016
251/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ 266 Kb 01 / 12 / 2016
252/2016 « ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 21.10.2016 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 14807/25.10.2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 702 Kb 01 / 12 / 2016
253/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 4.000Τ.Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 3025 ΧΕΡΣΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 282 Kb 01 / 12 / 2016
254/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 4.000Τ.Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 10946 ΧΕΡΣΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 282 Kb 01 / 12 / 2016
255/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1.500Τ.Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6266 ΧΕΡΣΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 283 Kb 02 / 12 / 2016
256/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 235 Kb 02 / 12 / 2016
257/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 201 354 Kb 02 / 12 / 2016
258/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (πίνακας στοχοθεσίας ) 284 Kb 02 / 12 / 2016
259/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 263 Kb 05 / 01 / 2017
260/2016 Ορισμός νομίμου αντιπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή του, για την συμμετοχή του, στην Α ́ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α.» η οποία θα πραγματ 242 Kb 05 / 01 / 2017
261/2016 Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 194 Kb 05 / 01 / 2017
262/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 99,81583 στρ στην Τ.Κ. Πετρούσας (ΑΕΠΖ 65/2016) 192 Kb 05 / 01 / 2017
263/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 99,45896 στρ στην Τ.Κ. Πετρούσας (ΑΕΠΖ 66/2016). 192 Kb 05 / 01 / 2017

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.