Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Έγγραφα
021/2016 Έγκριση της 1/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης περί «Τροποποίηση του σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ( πίνακας στοχοθεσίας ) » 224 Kb 23 / 02 / 2016
022/2016 Έγκριση της 2/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΚΕΠ Δήμου Προσοτσάνης περί «κατάρτιση και έγκριση Προϋπολογισμού ΔΗΚΕΠ οικ. Έτους 2016» 235 Kb 23 / 02 / 2016
023/2016 Έγκριση εξόδων κηδείας απόρου δημότη. 224 Kb 23 / 02 / 2016
024/2016 Έγκριση εκ των προτέρων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα για την υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού μεταξύ του Δήμου, του Πράσινου Ταμείου, και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσ 229 Kb 23 / 02 / 2016
025/2016 Θέμα: 3 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & Αναμόρφωση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων οικον. Έτους 2016 Δήμου Προσοτσάνης . ( σχ.19/2016 ΑΟΕ ) 263 Kb 18 / 05 / 2016
026/2016 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016 235 Kb 18 / 05 / 2016
027/2016 Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και έγκριση πρακτικών κλήρωσης 241 Kb 18 / 05 / 2016
028/2016 Θέμα: Α.« Έγκριση πραγματοποίησης των παρακάτω εκδηλώσεων: α1 ) Εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού της «Καθαράς Δευτέρας» . α2 ) Εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου της «25 ης Μαρτίου 1821» . Β.» Έγκριση διάθεσης πίστ 200 Kb 18 / 05 / 2016
029/2016 Έγκριση δαπάνης ,Ψήφιση & Διάθεση Πίστωσης για την καταβολή επιδόματος ένδειας σε δικαιούχους 212 Kb 18 / 05 / 2016
030/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2016 268 Kb 18 / 05 / 2016
031/2016 Έγκριση έκθεσης για την υλοποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2015 244 Kb 18 / 05 / 2016
032/2016 Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της 1ης τακτικής επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2016 210 Kb 18 / 05 / 2016
033/2016 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ 209 Kb 18 / 05 / 2016
034/2016 Χορήγηση 1 παράτασης συμβατικής Προθεσμίας του έργου «Ασφαλτόστρωση των δύο ηπέδων Μπάσκετ και Βόλεϊ – Ανακατασκευή τμήματος Περίφραξης και Κατασκευή υπαίθριω Ντουζ» 235 Kb 18 / 05 / 2016
035/2016 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » 214 Kb 18 / 05 / 2016
036/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » 209 Kb 18 / 05 / 2016
037/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τ.Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ » 212 Kb 18 / 05 / 2016
038/ 2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ » 209 Kb 18 / 05 / 2016
039/2016 Έγκριση της 9/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠ περί «1 Αναμόρφωση Προυπολογισμού ( ΔΗΚΕΠ) οικονομικού έτους 2016 η 215 Kb 18 / 05 / 2016
040/ 2016 Έγκριση της 5/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ περί «1 Αναμόρφωση Προυπολογισμού ( ΝΠΔΔ ) οικονομικού έτους 2016 207 Kb 18 / 05 / 2016

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.