Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Έγγραφα
274/2016 Έγκριση Μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων 165 Kb 05 / 01 / 2017
273/2016 Έγκριση αιτήσεως της κ. Αικατερίνης Χατζησαββίδου για χορήγηση παράτασης ανέγερσης Παραγωγικής Μονάδας Κατασκευής Ειδών Κιγκαλερίας στο 320β αγροτεμάχιο αγροκτήματος Αργυρούπολης 206 Kb 05 / 01 / 2017
272/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 81,92288 στρ στην Τ.Κ. Κοκκινογείων (ΑΕΠΖ 50/2016 191 Kb 05 / 01 / 2017
271/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 49,54961στρ στην Τ.Κ. Πετρούσας (ΑΕΠΖ 74/2016). 194 Kb 05 / 01 / 2017
270/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 97,87785στρ στην Τ.Κ. Πύργων (ΑΕΠΖ 73/2016 193 Kb 05 / 01 / 2017
269/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 99,99973στρ(τμήμα) στην Τ.Κ. Πύργων (ΑΕΠΖ 72/2016). 194 Kb 05 / 01 / 2017
268/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 28,56676 στρ στην Τ.Κ. Πύργων (ΑΕΠΖ 71/2016 192 Kb 05 / 01 / 2017
267/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 97,81737 στρ στην Τ.Κ. Κοκκινογείων (ΑΕΠΖ 70/2016). 193 Kb 05 / 01 / 2017
266/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 86,29022 στρ στην Τ.Κ. Κοκκινογείων (ΑΕΠΖ 69/2016). 192 Kb 05 / 01 / 2017
265/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 99,99474 στρ στην Τ.Κ. Πετρούσας (ΑΕΠΖ 68/2016). 192 Kb 05 / 01 / 2017
264/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 98,71926 στρ στην Τ.Κ. Πετρούσας (ΑΕΠΖ 67/2016). 192 Kb 05 / 01 / 2017
263/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 99,45896 στρ στην Τ.Κ. Πετρούσας (ΑΕΠΖ 66/2016). 192 Kb 05 / 01 / 2017
262/2016 Συναίνεση για έρευνα σε δημόσια λατομική έκταση 99,81583 στρ στην Τ.Κ. Πετρούσας (ΑΕΠΖ 65/2016) 192 Kb 05 / 01 / 2017
261/2016 Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 194 Kb 05 / 01 / 2017
260/2016 Ορισμός νομίμου αντιπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή του, για την συμμετοχή του, στην Α ́ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α.» η οποία θα πραγματ 242 Kb 05 / 01 / 2017
259/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 263 Kb 05 / 01 / 2017
258/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (πίνακας στοχοθεσίας ) 284 Kb 02 / 12 / 2016
257/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 201 354 Kb 02 / 12 / 2016
256/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 235 Kb 02 / 12 / 2016
255/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1.500Τ.Μ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 6266 ΧΕΡΣΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 283 Kb 02 / 12 / 2016

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.