Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2016

Έγγραφα
001/2016 Έγκριση εξόδων μετακίνησης κα διαμονής Δημοτικών Συμβούλων σε συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη στις 15-16 Ιανουαρίου 2016 242 Kb 23 / 02 / 2016
002/2016 «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά. και ηλεκτρονικά μέσα για το 2016» 252 Kb 23 / 02 / 2016
003/2016 Α. «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ “WWW.TRAVELBOOK.GR” KAI ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ “WWW.ETHNOS.GR” TOY ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Β.« ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 233 Kb 23 / 02 / 2016
004/2016 Απόφαση Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού μεταξύ του Δήμου, του Πράσινου Ταμείου, και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου ταμείου « Αστική Αναζωογόνηση 341 Kb 23 / 02 / 2016
005/2016 «Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών ,Καθορισμός τρόπου Διενέργειας αυτών έτους 2016 Δήμου Προσοτσάνης» 375 Kb 23 / 02 / 2016
006/2016 1 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2016 ( Σχ.2/2016 ΑΟΕ ) 246 Kb 23 / 02 / 2016
007/2016 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2016 ( Σχ.2/2016 ΑΟΕ ) 273 Kb 23 / 02 / 2016
008/2016 «Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 248 Kb 23 / 02 / 2016
009/2016 «Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης αναγκών συντήρησης περιποίησης πάρκων - χώρων πρασίνου του Δήμου Προσοτσάνης». 236 Kb 23 / 02 / 2016
010/2016 «Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης πρόσθετων αναγκών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Προσοτσάνης» 233 Kb 23 / 02 / 2016
011/2016 «Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό δημοτικών κτιρίων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης». 239 Kb 23 / 02 / 2016
012/2016 Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπών 2016 ( σκέλος υπαλλήλων για την παραλαβή έργων ) 248 Kb 23 / 02 / 2016
013/2016 Χορήγηση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου 222 Kb 23 / 02 / 2016
014/2016 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ» 224 Kb 23 / 02 / 2016
015/2016 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » 236 Kb 23 / 02 / 2016
016/2016 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ » 234 Kb 23 / 02 / 2016
017/2016 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ » 235 Kb 23 / 02 / 2016
018/2016 α. Έγκριση της εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ( ΑΗΗΕ ) του Δήμου µε τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» µε τις προϋποθέσεις όπως αναφέρονται 1.45 Mb 23 / 02 / 2016
019/2016 Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές στις σχολικές μονάδες Δήμου Προσοτσάνης ( Α΄Βάθμιας & Β΄Βάθμιας εκπαίδευσης ) για το σχολικό έτος 2016-2017. 230 Kb 23 / 02 / 2016
020/2016 Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την σύνταξη Συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δημοτικής Περιουσίας 228 Kb 23 / 02 / 2016

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.