Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Έγγραφα
024/2014 Έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Προσοτσάνης» στο Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59 - «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων 137 Kb 23 / 01 / 2014
023/2014 Αποδοχή & κατανομή ποσού 31.985,47€ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 119 Kb 23 / 01 / 2014
022/2014 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 134 Kb 23 / 01 / 2014
021/2014 Συμμετοχή Δήμου Προσοτσάνης στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»,Ορισμός δύο Εκπροσώπων του Δήμου Προσοτσάνης στον ΚΟΙΣΠΕ ,Αγορά 10 Εταιρικών Μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστης 129 Kb 23 / 01 / 2014
020/2014 Έγκριση της 1/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Της ΔΗΚΕΠ περί Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠ)Δήμου Προσοτσάνης & «Προϋπολογισμός Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠ)Δήμου Προσοτσάνης» 126 Kb 23 / 01 / 2014
019/2014 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μήνης διάρκειας 144 Kb 23 / 01 / 2014
018/2014 Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 με Α.Π. 113051/Π154 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α που αφορούν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και δευτερευόντως έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια σε περιοχ 122 Kb 23 / 01 / 2014
017/2014 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» 120 Kb 23 / 01 / 2014
016/2014 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 121 Kb 23 / 01 / 2014
015/2014 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ 120 Kb 23 / 01 / 2014
014/2014 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ 120 Kb 23 / 01 / 2014
013/2014 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 135 Kb 23 / 01 / 2014
012/2014 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 140 Kb 23 / 01 / 2014
011/2014 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 118 Kb 23 / 01 / 2014
010/2014 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 198 Kb 23 / 01 / 2014
009/2014 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 135 Kb 23 / 01 / 2014
008/2014 Τοποθέτηση Μνημείου Μακεδονομάχων στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης 114 Kb 23 / 01 / 2014
007/2014 Παραχώρηση (κατά χρήση) δημοτικής Έκτασης στο Επαγγελματικό λύκειο Προσοτσάνης 116 Kb 23 / 01 / 2014
006/2014 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ενός ιδιωτικού ακινήτου στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης λόγω άγονου αποτελέσματος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 112 Kb 23 / 01 / 2014
005/2014 Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών Λοιπών Εξόδων 288 Kb 23 / 01 / 2014

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.