Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Έγγραφα
021/2014 Συμμετοχή Δήμου Προσοτσάνης στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»,Ορισμός δύο Εκπροσώπων του Δήμου Προσοτσάνης στον ΚΟΙΣΠΕ ,Αγορά 10 Εταιρικών Μεριδίων ονομαστικής αξίας 30,00 € έκαστης 129 Kb 23 / 01 / 2014
022/2014 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 134 Kb 23 / 01 / 2014
023/2014 Αποδοχή & κατανομή ποσού 31.985,47€ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 119 Kb 23 / 01 / 2014
024/2014 Έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Προσοτσάνης» στο Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59 - «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων 137 Kb 23 / 01 / 2014
025/2014 Έγκριση Μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και Έγκριση εξόδων Αυτής 116 Kb 23 / 01 / 2014
026/2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ» 146 Kb 18 / 02 / 2014
027/2014 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ WC ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 147 Kb 18 / 02 / 2014
028/2014 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 & Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (σχετ.34/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 212 Kb 18 / 02 / 2014
029/2014 Έγκριση δαπανών μετακίνησης του κυρίου Δημάρχου 190 Kb 18 / 02 / 2014
030/2014 Έγκριση της 6/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης περί «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014(Ν.Π.Δ.Δ.)» 143 Kb 18 / 02 / 2014
031/2014 Εξουσιοδότηση του ειδικού ταμία του Δήμου Προσοτσάνης για την κατάθεση αιτήματος έκδοσης κωδικών αλλά και χρήσης των υπηρεσιών Internet Banking & Εθνο FILES της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 171 Kb 18 / 02 / 2014
032/2014 Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά. και ηλεκτρονικά μέσα για το 201 176 Kb 18 / 02 / 2014
033/2014 «Α .Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου «25ης Μαρτίου 1821.» Β.«Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας» 145 Kb 18 / 02 / 2014
034/2014 Ανανέωση Άδειας Παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών 150 Kb 18 / 02 / 2014
035/2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΝΤΙΝΑ) 150 Kb 18 / 02 / 2014
036/2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΝΤΙΝΑ) 149 Kb 18 / 02 / 2014
037/2014 Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου Δικηγόρου 151 Kb 18 / 02 / 2014
038/2014 Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου Δικηγόρου 159 Kb 18 / 02 / 2014
039/2014 Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου Δικηγόρου 149 Kb 18 / 02 / 2014
040/2014 Ορισμός Υδρονομέων για το έτος 2014 163 Kb 18 / 02 / 2014

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.