Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Έγγραφα
001/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί Διοικητικής αποβολής του κ. Καντιτζίδης Ιωάννη από το με αριθμό 146 αγροτεμάχιο έκτασης 1.375 τ.μ. κτήματος Περιχώρας 126 Kb 23 / 01 / 2014
002/2014 Παραχώρηση χρήσης , κάρπωσης του ακινήτου «Λαογραφικό Μουσείου Προσοτσάνης» μετά του επ’ αυτού κτίσματος και με όλα τα παραρτήματα καθώς και όλου του υλικού και τεχνολογικού εξοπλισμού του μουσείου, για ορισμένο χρονικό διάστημα στο Νομικό Πρόσωπ 125 Kb 23 / 01 / 2014
003/2014 Ορισμός – Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 2014 122 Kb 23 / 01 / 2014
004/2014 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 π 125 Kb 23 / 01 / 2014
005/2014 Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών Λοιπών Εξόδων 288 Kb 23 / 01 / 2014
006/2014 Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ενός ιδιωτικού ακινήτου στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης λόγω άγονου αποτελέσματος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 112 Kb 23 / 01 / 2014
007/2014 Παραχώρηση (κατά χρήση) δημοτικής Έκτασης στο Επαγγελματικό λύκειο Προσοτσάνης 116 Kb 23 / 01 / 2014
008/2014 Τοποθέτηση Μνημείου Μακεδονομάχων στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης 114 Kb 23 / 01 / 2014
009/2014 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 135 Kb 23 / 01 / 2014
010/2014 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 198 Kb 23 / 01 / 2014
011/2014 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 118 Kb 23 / 01 / 2014
012/2014 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 140 Kb 23 / 01 / 2014
013/2014 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 135 Kb 23 / 01 / 2014
014/2014 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ 120 Kb 23 / 01 / 2014
015/2014 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ 120 Kb 23 / 01 / 2014
016/2014 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 121 Kb 23 / 01 / 2014
017/2014 Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ» 120 Kb 23 / 01 / 2014
018/2014 Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 με Α.Π. 113051/Π154 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α που αφορούν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και δευτερευόντως έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια σε περιοχ 122 Kb 23 / 01 / 2014
019/2014 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μήνης διάρκειας 144 Kb 23 / 01 / 2014
020/2014 Έγκριση της 1/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Της ΔΗΚΕΠ περί Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠ)Δήμου Προσοτσάνης & «Προϋπολογισμός Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗΚΕΠ)Δήμου Προσοτσάνης» 126 Kb 23 / 01 / 2014

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.