Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Έγγραφα
226/2013 Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ Δήμου Προσοτσάνης και ΔΙΑΑΜΑΘ 94 Kb 29 / 10 / 2013
227/2013 Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 Δήμου Προσοτσάνης 127 Kb 29 / 10 / 2013
228/2013 Αποδοχή και Έγκριση της 169/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης περί «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Προσοτσάνης οικ. Έτους 2014» 126 Kb 25 / 11 / 2013
229/2013 Έγκριση της 48/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης περί «Επιλογή ενός Σπουδαστή ΤΕΙ για την πραγματοποίηση της Πρακτικής του άσκησης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013-2014 στο ΝΠΔΔ Δήμ 120 Kb 25 / 11 / 2013
230/2013 Έγκριση της 42/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης περί «Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. .έτους 2014 117 Kb 25 / 11 / 2013
231/2013 30η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Προσοτσάνης Οικ. έτους 2013» (σχ.158/2013 Α.Ο.Ε) 141 Kb 25 / 11 / 2013
232/2013 Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου στην έδρα του Δήμου και στις Τοπικές Κοινότητες 126 Kb 25 / 11 / 2013
233/2013 Έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ενός (1) ιδιωτικού οικοπέδου πλησίον της κεντρικής πλατείας στην έδρα του Δήμου, για χρησιμοποίηση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων 119 Kb 25 / 11 / 2013
234/2013 Έγκριση μίσθωσης ενός (1) ιδιωτικού οικοπέδου πλησίον της κεντρικής πλατείας στην έδρα του Δήμου, για χρησιμοποίηση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων 116 Kb 25 / 11 / 2013
235/2013 Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου» του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π του, των ειδών των ομάδων : Ομάδας 1 « Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το Δήμο Προσοτσάνης», Ομάδας 7 « Προμήθεια ειδών 153 Kb 25 / 11 / 2013
236/2013 Τροποποίηση της 91/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού των μαθητών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που θα απασχοληθούν στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης τους στο Δήμο Προσοτσάνης κατά το σχολικό έτος 2013- 201 130 Kb 25 / 11 / 2013
237/2013 Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών – Λοιπών Εξόδων.Σχ.146/2013 ΑΔΣ 119 Kb 25 / 11 / 2013
238/2013 Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ) και του Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Προσοτσάνης 127 Kb 25 / 11 / 2013
239/2013 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επέκταση νεκροταφείων Τ.Κ. Καλλιθέας 120 Kb 25 / 11 / 2013
240/2013 Διάθεση και ψήφιση Πίστωσης για την απόδοσή της στην ΔΕΔΔΗΕ 121 Kb 25 / 11 / 2013
241/2013 Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Του Νομικού Προσώπου του Δήμου Προσοτσάνης 118 Kb 25 / 11 / 2013
242/2013 Έγκριση της 56/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης περί «Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης» 125 Kb 25 / 11 / 2013
243/2013 Έγκριση της 58/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης περί «Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 124 Kb 23 / 12 / 2013
244/2013 Έγκριση της 62/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Προσοτσάνης περί «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ » 121 Kb 23 / 12 / 2013
245/2013 Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015 118 Kb 23 / 12 / 2013

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.