Αρχείο Εγγράφων

Δήμου Προσοτσάνης

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013

Έγγραφα
001/2013 Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου 101 Kb 07 / 01 / 2013
002/2013 Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74) 79 Kb 07 / 01 / 2013
003/2013 Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74) 91 Kb 07 / 01 / 2013
004/2013 «Έγκριση διάθεσης Πίστωσης Συνολικού Ποσού 52.303,10 € (52.224,65 € με τις κρατήσεις) για το 2013» Συγκεκριμένα ποσό 31.985,47 με κρατήσεις θα διατεθεί γενικά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών & ποσό 20.239,18 € με κρατήσεις θα διατεθεί για 113 Kb 17 / 01 / 2013
005/2013 «Κατάρτιση και ψήφιση προγράμματος εκτελεστέων έργων για το έτος 2013» 165 Kb 17 / 01 / 2013
006/2013 Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την περίοδο χειμώνας – άνοιξη έτους 2013 105 Kb 17 / 01 / 2013
007/2013 Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης 118 Kb 17 / 01 / 2013
008/2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κερκίδας στο γήπεδο του Τ.Δ. Μικρόπολης 100 Kb 17 / 01 / 2013
009/2013 Απαγόρευση υλοτόμησης στην περιοχή Βορειανατολικά του Κάστρου των Πηγών Αγγίτη» . (επισυνάπτεται αεροφωτογραφία με συντεταγμένες) 3.03 Mb 17 / 01 / 2013
010/2013 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή στέγης στα αποδυτήρια του γηπέδου Τ.Δ. Μικρόπολης 100 Kb 17 / 01 / 2013
011/2013 Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2013 171 Kb 17 / 01 / 2013
012/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επί διοικητικής αποβολής της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ε.Π.Ε» από την έκταση του δημοτικού αγροτεμαχίου με αρ. 3025 103 Kb 01 / 02 / 2013
013/2013 Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 127 Kb 01 / 02 / 2013
014/2013 Ορισμός - Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2013 97 Kb 01 / 02 / 2013
015/2013 Ορισμός - Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2013 95 Kb 01 / 02 / 2013
016/2013 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 π 101 Kb 01 / 02 / 2013
017/2013 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου 115 Kb 01 / 02 / 2013
018/2013 Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 104 Kb 01 / 02 / 2013
019/2013 Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (κατόπιν της ΔΙΠΠ/Φ. εγκρ. 1/118/26314/18.12.2012 απόφ 100 Kb 01 / 02 / 2013
020/2013 «Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο χρόνου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (κατόπιν της ΔΙΠΠ/Φ. εγκρ. 1/118/26314/18.12.2012 από 100 Kb 01 / 02 / 2013

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα cookies και τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης.